Testkalkulator

Løpemeter Kalkulator /* Legg til CSS for å sikre at input-boksene vises korrekt */ input[type=»number»] { width: 100%; padding: 12px 20px; margin: 8px 0; display: inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; box-sizing: border-box; } button { width: 100%; background-color: #4CAF50; color: white; padding: 14px 20px; margin: 8px 0; border: none; border-radius: 4px; cursor: pointer; } button:hover { background-color: #45a049; } h1, h2 { text-align: center; } .calculator-container { margin: 0 auto; max-width: 600px; padding: 20px; }

Løpemeter KalkulatorAntall løpemeter:

function calculateLength() { // Hent verdiene fra inputfeltene var outerDiameter = parseFloat(document.getElementById(‘outerDiameter’).value); var innerDiameter = parseFloat(document.getElementById(‘innerDiameter’).value); var thickness = parseFloat(document.getElementById(‘thickness’).value); // Sjekk at alle felter er fylt ut if (isNaN(outerDiameter) || isNaN(innerDiameter) || isNaN(thickness)) { alert(«Vennligst fyll ut alle felt med gyldige tall.»); return; } // Beregn antall løpemeter var length = (Math.PI * (Math.pow(outerDiameter, 2) – Math.pow(innerDiameter, 2))) / (4 * thickness) * 0.001; // Vis resultatet document.getElementById(‘result’).innerText = «Antall løpemeter: » + length.toFixed(5) + » meter»; }
Handlekurv