Sol- og sikkerhetsfilm fasade

sign text tilbyr et bredt utvalg av sol- og sikkerhetsfilm for fasade fra 3M.

Våre sikkerhetsfilmer forsterker glasset, og reduserer risikoen for skader på person og inventar ved knusing. Solfilmer gir et kjøligere inneklima og aviser solens UV-stråler, samtidig som du bevarer dagslys og utsyn.

Sol- og klimakontrollfilm fra 3M:

Sikkerhetsfilm fra 3M:

X